Asset Medikal Tasarım A.Ş'den kanül tıkanmalarını önlemek için yepyeni bir tasarım

Kanül ve kateter tıkanmaları intravenöz tedavide en sık karşılaşılan sorunlardan biridir.

Kanül tıkanması herşeyden önce damaryolu erişimini kaybetmektir.

Yeni bir damar yolu açmak ise yeni bir invaziv girişimdir.

Bunlar sadece hasta konforunu bozmakla kalmaz, komplikasyon risklerini arttırır, hemşirenin zamanını alır ve tedavinin maliyetini arttırır.

FlowArt Tek Yönlü İğnesiz Konnektör kanül tıkanması sorununa çözüm olarak üretildi

FlowArt Tek Yönlü İğnesiz Konnektör;

  1. Mobil hastalarda harekete bağlı olarak serum setine kan dolmasını engeller
  2. Reflü etkisini ortadan kaldırır, damardan kanüle doğru kan gelişini engeller, böylece tıkanma sorununu ortadan kaldırır
  3. Heparin kullanımı ihtiyacını azaltır
  4. Hasta konforunu arttırır
  5. Hemşireye zaman kazandırır Tedavi maliyetini düşürür